FLYGTNINGEVENNER

logo.PNG

Flygtningevenner er Tværkulturel Kirkes  projekt, som har til hensigt at støtte op om modtagelse at de  flygtninge, der kommer til Gladsaxe og Herlev. Flygtningevenner går på tværs af Gladsaxe-Herlev Provsti og alle har mulighed for at være med i projektet, også selvom man ikke er tilknyttet en kirke.

I Flygtningevenner matches frivillige enkeltpersoner eller familier med nytilkomne flygtninge. De frivillige hjælper flygtningene med at finde sig til rette i Gladsaxe og Herlev. Det kan fx være ved at hjælpe med at finde vej til supermarkeder eller legepladser, eller hjælp til socialt samvær eller forståelse af kulturelle koder.

Hver måned vil der blive afholdt venskabsaftner, hvor de frivillige og de nytilkommende flygtninge inviteres til spisning med mulighed for erfaringsudveksling, hyggeligt samvær og leg for børnene.

 

Frivillige søges: lige nu søges frivillige enkeltpersoner eller familier, som vil være med i Flygtningevenner.


Informationsaftner for frivillige:

23/3 kl. 19:00-20:00 i Birkholm Sognehus

7/4 kl. 19:00-20:00 i Søborg Sognegård

Flygtningevenner er udviklet og koordineret i samarbejde med Gladsaxe og Herlev kommune samt andre frivillige aktører i kommunerne.

PR MATERIALE

Plakat

Flyer

Flyer/Plakat på ukrainsk