top of page

Sammen om
nye mangfoldige fællesskaber

Vi skaber samarbejder mellem kirker, lokale foreninger, organisationer, kommunale aktører, virksomheder og frivillige i nærmiljøet.

Skal vi samarbejde?

Når du samarbejder med os, møder du en samarbejdspartner, som har en oprigtig interesse i andre mennesker og i lokalsamfundet og som både har økonomiske og menneskelige ressourcer til at indgå i nye aktiviteter.

 

Samarbejdsaktiviteter med os kan fx have fokus på godt naboskab, omsorg for den enkelte, dialog og meget mere. Det kan også være oplysning om folkekirken eller generelt om kristendommen, hvis det har interesse.

Samarbejdet kan derfor se ud på mange måder men vil altid tage udgangspunkt i lokale ønsker eller behov.

Udformningen af den konkrete aktivitet kan se ud på mange måder, men vi har gode erfaringer med MADfællesskaber, MUSIKfællesskaber- og arrangementer, GUDSTJENESTEfællesskab, NATURfællesskaber, og FAMILIEfællesskaber. 

Vi er altid interesseret i nye ideer, så hvis du har en idé, er du hjerteligt velkommen til at kontakte os, 

uanset om du er en lokal nabo, forening, organisation, virksomhed eller kommer langvejs fra! 

 

Vi samarbejder bl.a. med 

" Jeg har samarbejdet med Haraldskirken i alt fra folkekøkkener, fællessang, foredrag og meget mere. Når vi er sammen om vores projekter, når vi altid længere ud i krogene af befolkningen – og så er det altid gennemarbejdet og sjovt.
Verdens bedste legekammerater! "

Monique Nielsen,

kulturmedarbejder i Bibliotek+

" Vi tror på Høje Gladsaxe
som et fællesskab.
Styrken i det er, at vi spiser
sammen en gang om måneden,
og så hører vi også sammen
resten af tiden. "

Morten Miland,

præst i Haraldskirken

"Målet med Tværkulturel kirke er at gå på tværs for at lave kirke med andre, på tværs af sognegrænser, på tværs af etniske, kulturelle, sproglige og andre grænser,

der findes, fordi vi tror på, at vi alle er mennesker, skabt af Gud."

"

Peter Valdis Senberg,

provst i Gladsaxe-Herlev

bottom of page