top of page

STATISTISK NOTAT OM PROVSTIETS ETNISKE SAMMENSÆTNING

notat_Bent%20Dahl_edited.jpg

I 2018 udarbejdede Bent Dahl Jensen et notat om estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Gladsaxe og Herlev Kommuner. 

Notatet viser blandt andet, hvordan de to kommuner har en høj andel af indvandrere og efterkommere, hvis man sammenligner med landsgennemsnittet. Notatet beskriver også, hvilke lande borgerne har rødder i, og andelen af kristne estimeres. 

 

Notatet kan læses her

Indvandrere og efterkommere

 

Indbyggere i Gladsaxe: 69.484
Indvandrere og efterkommere: 4.992

Andel i procent: 20,9 %

 

Indbyggere i Herlev: 28.572

Indvandrere og efterkommere: 1.878

Andel i procent: 18,7 %

 

Landsgennemsnittet er 13,3 %


Kilde: Danmarks Statistik 2018

Estimeret andel af kristne blandt 

indvandrere og efterkommere

 

Gladsaxe Kommune

Andel i procent: 34,3 %

Herlev Kommune

Andel i procent: 35,1 %

Landsgennemsnittet er 39,8 %

 


Kilde: Danmarks Statistik 2018

FELTARBEJDSRAPPORT: DET MULTIKULTURELLE LANDSKAB

Provstiet_forår_2020.PNG

Marie Leithoff Christensen har været praktikant hos Tværkulturel Kirke i 2020/21 og har under praktikken lavet en antropologisk undersøgelse af etniske minoriteters forhold til folkekirken.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mange etniske minoriteter ikke tror de er velkomne i folkekirken eller ikke føler sig ligeværdige og inkluderede i mødet med folkekirken.

 

Undersøgelsen rummer en række anbefalinger, som folkekirken bør have in mente i forsøget på at blive mere mangfoldig. 

Den samlede rapport kan læses her

bottom of page