STATISTISK NOTAT OM PROVSTIETS ETNISKE SAMMENSÆTNING

I 2018 udarbejdede Bent Dahl Jensen et notat om estimeret antal kristne blandt indvandrere og efterkommere i Gladsaxe og Herlev Kommuner. 

Notatet viser blandt andet, hvordan de to kommuner har en høj andel af indvandrere og efterkommere, hvis man sammenligner med landsgennemsnittet. Notatet beskriver også, hvilke lande borgerne har rødder i, og andelen af kristne estimeres. 

 

Notatet kan læses her

Indvandrere og efterkommere

 

Indbyggere i Gladsaxe: 69.484
Indvandrere og efterkommere: 4.992

Andel i procent: 20,9 %

 

Indbyggere i Herlev: 28.572

Indvandrere og efterkommere: 1.878

Andel i procent: 18,7 %

 

Landsgennemsnittet er 13,3 %


Kilde: Danmarks Statistik 2018

Estimeret andel af kristne blandt 

indvandrere og efterkommere

 

Gladsaxe Kommune

Andel i procent: 34,3 %

Herlev Kommune

Andel i procent: 35,1 %

Landsgennemsnittet er 39,8 %

 


Kilde: Danmarks Statistik 2018

Tværkulturel Kirke i Gladsaxe & Herlev - tlf: 92 43 06 66 - mail: idt@km.dk - www.tvaerkulturelkirke.dk