top of page

PRAKTIKANT TIL KVALITATIV UNDERSØGELSE SØGES

IMG_1764.jpg

Er du antropologistuderende eller lignende og søger du en praktikplads i Danmark? 
Har du interesse for kulturmøde og dialog, brobygning og sameksistens? 
Så er det måske dig vi mangler! 

 
Om os 
I Gladsaxe og Herlev kommune er der mange religiøse fællesskaber repræsenteret. Der er mange muslimer, et større hinduistisk fællesskab, og mange kristne menigheder med rødder i forskellige afrikanske lande. Projektet Tværkulturel Kirke arbejder på at skabe mangfoldige fællesskaber mellem etniske minoriteter og mennesker, der normalt kommer i folkekirken.  

 

Vi ved imidlertid for lidt om, hvordan etniske minoriteter opfatter og bruger folkekirken. Vi søger derfor en praktikant til at deltage i en kvalitativ afdækning af forestillinger og kendskab til folkekirken blandt etniske minoriteter primært i Høje Gladsaxe, Værebroparken og Lindehøj.  

 

Du vil blive tilknyttet projektet Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-Herlev Provsti. Mangfoldighed, dialog og kulturmøde er nogle af vores nøgleord. Folkekirkens målsætning er at være kirke for hele folket. I en tid med stigende multikulturalisme indebærer det, at folkekirken rækker ud og giver plads til mennesker med forskellige sprog og kulturer. Mødet med mennesker i denne gruppe kan fx have fokus på godt naboskab, omsorg for den enkelte eller trosdialog. 

 
Opgaver 

  • Indsamling af kvalitativ data i form af både deltagerobservationer og interviews 

  • Systematisering af data 

  • Analyse og rammesætning af data til brug i projekt- og strategiudvikling 

  • Deltagelse i opbygning og vedligeholdelse af netværk blandt etniske minoriteter og samarbejdspartnere 

  • Kommunikation i form af aktivitetsbeskrivelser, hjemmesidetekster, hjemmesideredigering, videoreportage og -redigering samt mundtlig formidling af projektet 

 
Om dig 
Vi forestiller os, at du er metodisk stærk, en dygtig analytiker og har gå-på mod. Du behøver ikke have særligt kendskab til folkekirken, men du skal have lyst til at møde mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. 
Arbejde med kulturmøde og dialog, brobygning og sameksistens kan tage udgangspunkt i spørgsmål som, hvad er tværkulturelt fællesskab, hvilke barrierer er der for lokalt engagement og fællesskab, hvordan spiller folkekirken en rolle blandt etniske minoriteter, eller hvilke udfordringer står folkekirken med.  
De teoretiske spørgsmål såvel som dine arbejdsopgaver vil blive tilpasset dine interesser. 

 
Praktisk 

  • Arbejdstiden fordeles som udgangspunkt i dagstimerne i hverdagene. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde, og der kan også forekomme besøg i andre dele af Danmark. 

  • Du vil få kontorplads under praktikken i Haraldskirken i Høje Gladsaxe sammen med din praktikvejleder, Ida Tafdrup-Johansen, som er antropolog og projektkoordinator på Tværkulturel Kirke. 

  • Praktikken er ulønnet og det ugentlige timetal tilrettelægges efter din studieplan.  

  • Hvis ovenstående har vakt din interesse, så ring til projektkoordinator Ida Tafdrup-Johansen på tlf: 92 43 06 66 eller send en ansøgning på max én side til idt@km.dk

  • Ansøgningsfristen er 29. juni 2020, men samtaler afholdes løbende. 

 

Måske har du en forestilling om, at kirken er et støvet, fromt og traditionelt sted? Vi håber, at du har mod på at udfordre denne forestilling, og til gengæld vil du få indblik i, hvordan antropologien kan bruges på nutidens arbejdsmarked. 

Vi opfordrer alle uanset køn, etnicitet og religion til at søge praktikken. 

bottom of page