top of page

"

Vi er folkekirke for hele folket

"

Tværkulturel

er et folkekirkeligt

projekt, der

Kirke

samarbejder med folkekirkerne i Gladsaxe & Herlev Kommune

 

skaber samarbejder mellem kirker, lokale foreninger, organisationer, kommunale aktører, virksomheder og frivillige ildsjæle i nærmiltøet

Vores vision er: 

arbejder på at skabe menneskelige relationer på tværs af kulturer, samfundslag og religioner gennem meningsfulde aktiviteter

der arbejder for at inddrage mennesker på tværs af kulturer og gøre folkekirken mere mangfoldig

styrke nabofællesskabet mellem folkekirker, lokale samarbejdspartnere og inddrage nye mennesker i folkekirkens fællesskab og samskabe nye mennesker i folkekirkens fællesskab og ved at brobygge og styrke det nabofællesskabet mellem folkekirker og lokale samarbejdspartnere

at være kirke 

I en tid med stigende mangfoldighed indebærer det at være folkekirke for hele folket, at række ud og give plads til mennesker med forskellige sprog, kulturer og religioner. Mødet med mennesker i denne gruppe kan fx have fokus på godt naboskab, omsorg for den enkelte eller dialog. Det kan også have fokus på oplysning om folkekirken, undervisning i kristendommen, eller opbygning af samarbejde mellem forskellige kristne trossamfund.

 

Tværkulturel Kirke afprøver forskellige aktiviteter og tilgange for at skabe relationer på tværs af kulturer og gøre folkekirken mere mangfoldig. Aktiviteterne udvikles i samarbejde med kirkelige og kommunale aktører, foreninger, andre trossamfund og lignede.

Vi laver ikke kirke for folket, men med folket. 

Vi er kirke for hele folket.

Kendskab, ejerskab, føle sig hjemme, relevans, 

Vores/Lokale folkekirker

bottom of page